KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

75 zł - cena regularna, bez zniżek

25 zł - cena dla osób z przyznanym Prawem Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz)

25 zł - cena dla osób będących członkiem SFP

GRATIS - dla osób będących zarówno członkami SFP jaki i posiadającymi PWZFz

Organizatorzy

Bezpieczny fizjoterapeuta.

O zasadach badania, prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej.


Hotel Novotel Airport, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1.

13 października 2017

14:00 – 14:15 Przywitanie gości - Prezes Inter Polska,

Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

14:15 – 14:45 Badanie fizjoterapeutyczne w oparciu o ICF (International Classification of Functioning Disability and Health).

Aleksander Lizak - Wiceprezes KRF, członek założyciel SFP.

14:45 – 15:15 Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty.
Paweł Strzelec - radca prawny, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

15:15 – 15:45 Badanie Fizjoterapeutyczne w Fizjoterapii Ortopedycznej.
Ernest Wiśniewski - Wiceprezes KRF, członek założyciel SFP.

15:45 – 16:00 Pytania, dyskusja.

15:45 – 16:15 Przerwa.

16:15 – 16:30 Ochrona ubezpieczeniowa w zawodzie fizjoterapeuty.
Andrzej Twardowski – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

16:30 – 17:00 Badanie Fizjoterapeutyczne w Fizjoterapii Neurologicznej.
Maciej Krawczyk – Prezes KRF, członek założyciel SFP.

17:00 – 17:15 Czy fizjoterapeuta potrzebuje dobrego ubezpieczenia?
Janusz Szulik – Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

17:15 – 17:45 Badanie Fizjoterapeutyczne w Fizjoterapii pediatrycznej.
Zofia Szwiling - członek założyciel SFP

17:45 – 18:00 Podsumowanie.

Program konferencji

KONFERENCJA

Regulamin Konferencji

Wypełnij formularz aby wziąć udział w Konferencji: